Chuyển nhượng vốn điều lệ của công ty TNHH An Việt

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 nhận chuyển nhượng 70% vốn điều lệ của công ty TNHH An Việt với trị giá nhận chuyển nhượng là 11.900.000.000 VNĐ

Tải về tại đây (PDF)