Báo cáo thường niên 2012

của Công ty cổ phần Thế kỷ 21, mã chứng khoán C21.

Báo cáo thường niên năm 2012 do ông Huỳnh Sơn Phước – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ký ngày 11/4/2013.

bao-cao-thuong-nien-2012-noi-dung

 

Tải về tại đây (PDF)