Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013

Công ty cổ phần Thế kỷ 21

* Kỳ tài chính kết thúc vào ngày ngày 30 tháng 06 năm 2013.

Tổng giám đốc Huỳnh Sơn Phước ký ngày 25 tháng 7 năm 2013

Tải về tại đây (PDF)