Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

Công ty cổ phần Thế kỷ 21

* Kỳ tài chính kết thúc vào ngày ngày 31 tháng 03 năm 2014.

Văn bản do ông Huỳnh Sơn Phước – Tổng giám đốc ký ngày 25 tháng 4 năm 2014

Tải về tại đây (PDF)